English   polski  
 

Stalowowolska Biblioteka Cyfrowa

English   polski  

Informacje

Biblioteka

Regulamin korzystania ze Stalowowolskiej Biblioteki Cyfrowej

 1. Materiały udostępniane mogą być wykorzystywane tylko do własnego użytku. Nie można zmieniać, powielać, publikować i odsprzedawać obrazów, opisów oraz innych informacji bez pisemnej zgody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.
 2. Wszystkie publikacje udostępniane są nieodpłatnie. Większość z nich jest ogólnie dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu.
  Przeglądanie publikacji w wersji pełnotekstowej wymaga zainstalowania czytnika formatu DjVu. Pozwala na to m.in. program firmy GB Soft dostępny pod tym adresem http://www.djvu.com.pl/download_en.php. Program umożliwia m.in. zapisanie wybranych plików na komputerze użytkownika.
  Przeglądanie możliwe jest również za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer. Rekomendujemy (na podstawie własnych doświadczeń) Internet Explorer - koniecznie z zainstalowaną najnowszą wersją wtyczki Java. Od wersji Java 8 update 65 należy w Java Control Panel w zakładce Security w polu Exception Site List dodać adres: http://bc.mbpstalowawola.pl:81
 3. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej wymaga przestrzegania przepisów prawa autorskiego.
 4. Ze zbiorów Stalowowolskiej Biblioteki Cyfrowej można korzystać za pośrednictwem terminali (komputerów) znajdujących się: na terenie Biblioteki (np. w Czytelni), poza terenem Biblioteki (np. w domu). Dostęp do niektórych publikacji może być możliwy tylko na terenie Biblioteki.
 5. Wykorzystywanie publikacji do niekomercyjnych celów.
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli wyraża zgodę na niekomercyjne wykorzystanie obiektów z Stalowowolskiej Biblioteki Cyfrowej na prywatnych stronach www pod warunkiem przesłania na adres tgotkowski@mbpstalowawola.pl adresu strony WWW informacji o fakcie wykorzystania materiałów z SBC oraz umieszczenia na stronie WWW informacji o źródle pochodzenia obiektu wraz z odsyłaczem do odpowiedniej strony w Bibliotece Cyfrowej.
  • Wykorzystywanie publikacji do niekomercyjnych stron WWW o charakterze dydaktycznym, naukowym i badawczym jest dozwolone. Właściciel strony zobowiązany jest do umieszczenia na niej informacji o źródle pochodzenia obiektu w postaci adresu URL stanowiącego identyfikator publikacji.
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zachowuje prawo w pojedynczych przypadkach do nie wyrażenia zgody na wykorzystanie obiektów Stalowowolskiej Biblioteki Cyfrowej
 6. Wykorzystywanie publikacji do komercyjnych celów. Każda forma komercyjnego wykorzystania (wydawnictwa, reklama, elektroniczne lub drukowane media, strony WWW firm itp.) obiektów wymaga pisemnej zgody Dyrektora MBP w Stalowej Woli i jest odpłatna zgodnie z indywidualnymi ustaleniami. Bez tej zgody nie można wykorzystywać publikacji dostępnych na stronach Biblioteki Cyfrowej w komercyjnych przedsięwzięciach.
 7. Wszelkie informacje dotyczące korzystania ze Stalowowolskiej Biblioteki Cyfrowej udzielane są pod numerem telefonu 15 842-10-63 wew. 113 lub drogą mailową: tgotkowski@mbpstalowawola.pl