122088
No cover
Book
In basket
Chemia środowiska / Jeremi Naumczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017. - 303 strony : ilustracje ; 24 cm.
Degradacja środowiska naturalnego spowodowała szybki rozwój nauk, których zadaniem jest stałe poszerzanie wiedzy służącej jego ochronie. Jedną z nich jest chemia środowiska. Niniejszy podręcznik omawia chemizm trzech elementów środowiska: chemii litosfery, hydrosfery i atmosfery. Prezentuje m.in.: Ľ skład chemiczny środowiska – obecne w nim substancje chemiczne pochodzące ze źródeł naturalnych (substancje naturalne) oraz wprowadzone do środowiska w wyniku działalności człowieka, zwane zanieczyszczeniami antropogenicznymi Ľ procesy naturalne kształtujące skład chemiczny środowiska – geochemiczne występujące pomiędzy litosferą a hydrosferą i atmosferą oraz procesy fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne, fotochemiczne i biochemiczne zachodzące w środowisku Ľ przemiany chemiczne, fotochemiczne i biochemiczne zanieczyszczeń antropogenicznych, wywoływane w poszczególnych elementach środowiska Ľ procesy transportu zanieczyszczeń, zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. Dużo miejsca poświęcono zanieczyszczeniom antropogenicznymi, emitowanym bezpośrednio do wszystkich elementów środowiska. Dedykowany im rozdział omawia wszelkie działania człowieka, powodujące emisję zanieczyszczeń do środowiska, takich jak: Ľ ścieki miejskie i przemysłowe Ľ środki chemiczne stosowane w rolnictwie Ľ produkty spalania paliw emitowane do atmosfery, gleby i wód powierzchniowych Ľ składowiska odpadów komunalnych. Adresatami podręcznika są przede wszystkim studenci inżynierii i ochrony środowiska oraz innych kierunków, na których wykładane są zagadnienia z chemii środowiska. Ze względu na to, że tematy przedstawione w opracowaniu są istotne dla każdego rodzaju działalności przemysłowej, podręcznik kierujemy również do specjalistów, którzy w swojej pracy zawodowej wykorzystują wiedzę mieszczącą się w zakresie chemii środowiska [www.azymut.pl, 2017]
Availability:
Czytelnia Główna (ul. Popiełuszki 10)
Copies are only available in the library: sygn. C-504 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronach 295-303.
Target audience note
Adresatami podręcznika są głównie studenci inżynierii środowiska i ochrony środowiska.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again